Obsługa kadrowa Rzeszów

 • 0009
  W ramach comiesięcznej usługi gwarantujemy:
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło
 • Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej
 • Naliczanie list płac
 • Obliczanie składek i podatków
 • Zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i ich rodzin
 • Sporządzanie płacowych zaświadczeń dla pracowników
 • Wysyłanie deklaracji i raportów do ZUS i US
 • Reprezentację przed ZUS i US
 • 0007
  Co musisz dla nas przygotować:
 • Miesięczną ewidencję czasu pracy pracowników:
 • urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe i inne
 • nieobecności związane z chorobą
 • wszystkie inne rodzaje nieobecności
 • 0008
  Cena za comiesięczne usługi
 • Cena zależy od ilości zatrudnianych pracowników
 • obsługa kadrowa każdego pracownika kosztuje 30 zł netto
 • 0010
  Kalendarz
 • Jeśli wypłacasz wynagrodzenia na koniec miesiąca
 • 27

  Przekazujesz nam ewidencję czasu pracy pracowników
 • 30

  Przesyłamy Ci listę płac
 • 15

  Podajemy Ci informacje o składkach do zapłaty - jeśli zatrudniasz pracowników prowadząc spółkę
 • 20

  Podajemy Ci informacje o składkach do zapłaty - jeśli zatrudniasz pracowników prowadząc JDG
 • Jeśli wypłacasz wynagrodzenia do 10-tego następnego miesiąca
 • 2

  Przekazujesz nam ewidencję czasu pracy pracowników
 • 8

  Przesyłamy Ci listę płac
 • 15

  Podajemy Ci informacje o składkach do zapłaty - jeśli zatrudniasz pracowników prowadząc spółkę
 • 20

  Podajemy Ci informacje o składkach do zapłaty - jeśli zatrudniasz pracowników prowadząc JDG

Sprawdź również: