• Niezależnie od wielkości Waszej Firmy zapraszamy do współpracy:
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Jednoosobowe działalności gospodarcze
 • Spółki cywilne
 • Spółki jawne
 • Spółki komandytowe
 • Organizacje pozarządowe
 • W ramach comiesięcznej usługi gwarantujemy:
 • Księgowanie dokumentów
 • Rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Rozliczanie z Urzędem Skarbowym
 • Wysyłkę deklaracji i rozliczeń do US, ZUS, GUS
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Reprezentację przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
 • W zakresie obsługi kadrowej oferujemy:
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło
 • Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej
 • Naliczanie list płac
 • Obliczenie składek i podatków
 • Wysyłanie deklaracji i raportów do ZUS
 • Reprezentację przed ZUS i US
 • Wśród usług dodatkowych znajdują się m.in.: